Login

Hello, I'm a panel

I'm just a css entity, but I'm controlled with the Toggler JS plugin.

Enterprise Architecture modellering

EA Development
Modelleren is een essentieel onderdeel van architectuur, waarbij de complexiteit van de organisatie inzichtelijk en beheersbaar wordt gemaakt. De kwaliteit van de gemaakte modellen bepaalt een groot deel van het succes van de architectuurfunctie. Een goed model laat a) direct zien waar de mogelijkheden zitten om structurele verbeteringen te maken en b) biedt een kapstok voor architecten uit verschillende domeinen om met elkaar te kunnen communiceren.
 

Enterprise Architecture Modeling

EA capability
Modelleren is een vaardigheid die ontwikkeld moet worden. Bij een groeide volwassenheid van de architectuurfunctie hoort een groeiende noodzaak voor architecten om uniform te modelleren om zo hergebruik van informatie mogelijk te maken. Op deze wijze kunnen architecten hun modellen laten bijdragen aan de kwaliteit van andere architecten. De groei richting een geïntegreerde werkwijze vraagt dikwijls coordinatie en ondersteuning.
Naast het ondersteunen en daadwerkelijk modelleren van architectuur, helpen wij u ook bij het maken van de juiste keuze voor een modelleermethode en bij het zorgdragen dat de architecten deze methode uniform gebruiken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een metamodel, met gebruik van bekende methoden zoals ArchiMate;
  • Definiëren van een werkende set aan geïntegreerde viewpoints;
  • Selectie en implementatie van de voor u meest geschikte tooling op basis van een gedeelde repository, of het optimaliseren van uw huidige tooling;
  • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen waarin methodiek en tooling worden gecombineerd, zodat de opgedane kennis direct kan worden ingezet;
  • Opzetten en uitrollen van governance en kwaliteitsmanagement voor architectuur.
 
 

Jarenlange Ervaring

archimate op laptop
SPNP heeft jarenlange ervaring met het modelleren van Enterprise Architectures. Wij hebben modellen ontworpen en ingericht bestaande uit:
  • Functies, Capabilities en Services;
  • Waardeketens en Bedrijfsprocessen;
  • Informatiestructuren en Data;
  • Applicaties en Interfaces;
  • Infrastructuurlandschappen.
© SPNP 2019