top of page

Verbeter uw Bedrijfsproces met Process Mining

In één oogopslag zien waar de bottlenecks in uw bedrijfsproces zit ? Of waar te veel variatie zit in de procesuitvoering ? En vervolgens zien wat mogelijke oorzaken zijn ?  Met Process Mining kan het allemaal. Process Mining geeft u het inzicht in uw bedrijfsprocessen. Zodat u weet hoe uw processen werkelijk presteren. Met onze Process Mining 1-2-3 aanpak verbetert u in no-time uw bedrijfsprocessen met data uit uw bedrijfssystemen.    
 

Advies 

Basis van onze dienstverlening is het begrijpen van uw situatie en behoeften. Het huidig procesbewustzijn, eigenaarschap, procesinzicht en meten op prestaties binnen uw organisatie zijn van belang om te bepalen wat vervolgstappen zijn voor verdere inrichting of verbetering van procesmanagement.

 

Vastlegging

Vastgelegde processen vormen de basis voor alle bedrijfsvoeringsactiviteiten. SPNP gebruikt  bekende notatietechnieken zoals BPMN2.0 om processen vast te leggen. Deze methodieken zijn praktisch uitvoerbaar en erop gericht om eindgebruikers zo veel mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

 

Implementatie

U wilt graag snel resultaat. Naast het implementeren van verbeteringen d.m.v. communicatie, training en opleiding van uw medewerkers, ondersteunen we ook bij het opschonen cq wegwerken van achterstanden. Goed voor het draagvlak en het resultaat.

 

Management & Governance

Goed proces management is om een blijvende bijdrage te leveren aan de doelstellingen van uw onderneming. Een continue proces dus van Plan, Do, Check, Act  gericht op de juiste doelen. SPNP  begeleidt   Procesmanagement afdelingen volgens een Maturity groei model bij het inrichten en uitvoeren van de PDCA cyclus.

bottom of page