Login

Hello, I'm a panel

I'm just a css entity, but I'm controlled with the Toggler JS plugin.

QPR ProcessDesigner

QPR ProcessDesigner is een zeer compleet en gebruikersvriendelijk software pakket voor het modelleren, analyseren, verbeteren en communiceren van bedrijfsprocessen. QPR ProcessDesigner kan standalone gebruikt worden of in combinatie met de QPR BizzArchitecture Server om alle procesinformatie interactief met alle gebruikers binnen uw onderneming te delen.  QPR ProcessDesigner - screenshot
 

SharePoint Integratie

QPR ProcessDesigner heeft een actieve koppeling met MS SharePoint waardoor uw al uw procesdocumentatie materiaal direct benaderd kan worden vanuit procesdiagrammen of overzichten.
 

Performance en  Risk  KPI Integratie

Procesinformatie uit QPR ProcessDesigner is te integreren worden met KPI metingen uit QPR Metrics. Hierdoor ontstaat een actief  monitoring  systeem waarmee processen direct gemeten kunnen worden en direct inzichtelijk is waar de knelpunten in uw proces zitten.
 

Multi User language

QPR ProcessDesigner kan in 26 talen ingesteld worden. Zeer geschikt voor ondernemingen met internationale activiteiten.
 

Automatische Word & HTML publicatie

 QPR ProcessDesigner bevat Word en HTML generators om uw gemodeleerde procesmodellen in Word documenten of een HTML website publicatie eenvoudig en doelmatig te publiceren.
 

Best Practice Standaarden

QPR ProcessDesigner bevat ondersteunt meerdere best practice standaarden zoals Quality Management (ISO9000, LEAN,Six Sigma, EFQM ) wettelijke c.q. compliancy standaarden (SOX, Basel II, Solvency II, ISO14000, OHSAS) om uw bedrijfsprocessen op de beste wijze te registreren. 

Download Product Brochure van QPR Proces Designer
© SPNP 2019